Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przyjmowanie wniosków/zgłoszeń w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych zostało zakończone z dniem 28 maja 2020 roku

2 czerwca 2020 roku zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 Rodzice dzieci zakwalifikowanych w dniach od 4 czerwca 2020 r. – do 05 czerwca 2020 r. potwierdzają wolę zapisu dziecka do placówki.

W tym celu należy wydrukować i wypełnić druk „POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej” – dostępny w zakładce dokumenty do pobrania i złożyć w wersji papierowej w placówce.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka w powyższym terminie jest warunkiem przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

W dniu 8 czerwca 2020 r. zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych.

Rekrutacja ID: 135; Wersja: 20.152.311.2191 Harmonogram ID: 686;