Niezalogowany
zmień rozmiar:


W dniu 26 maja 2021 roku rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych  szkół podstawowych.

Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone w wersji papierowej wyłącznie do placówek, które dysponują wolnymi miejscami (bez wykorzystania systemu elektronicznego) i zakończy się w dniu 31 maja 2021r.

Proces rekrutacji uzupełniającej obejmuje wszystkie czynności zawarte w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

Poniżej placówki, które dysponują wolnymi miejscami:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Zawadzkiego "Zośki"w Piasecznie


Szkoła Podstawowa nr 5 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piasecznie


Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jazgarzewie


Szkoła Podstawowa w Złotokłosie


Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym 


Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie


Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu 


Rekrutacja ID: 137; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 746;