Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przyjmowanie wniosków/zgłoszeń w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych zostało zakończone

8 kwietnia 2021 roku zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 Rodzice dzieci zakwalifikowanych w dniach od 9 kwietnia 2021 r. – do 20 kwietnia 2021 r. potwierdzają wolę zapisu dziecka do placówki.


Potwierdzenie woli zapisu dziecka w powyższym terminie jest warunkiem przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych.

Rekrutacja ID: 137; Wersja: 21.130.315.1030 Harmonogram ID: 744;