Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

                                           Załącznik nr 2

                                           do Zarządzenia OŚ.0050.14 .2019

                                           Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

                                           z dnia 24 stycznia 2019 r. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Piaseczno w roku szkolnym 2019/2020

 

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców Przyjmowanie zgłoszeń/wniosków kandydatów ubiegających się  do szkoły. Przyjmowanie wydrukowanych zgłoszeń w placówce obwodowej lub  wniosków wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru. W rekrutacji uzupełniającej pomija się system rekrutacji elektronicznej

18 lutego 2019 r.

15 marca 2019 r.

    15 maja       2019 r.

   20 maja     2019 r.

Weryfikacja wniosków

18 marca 2019 r.

29 marca 2019 r.

21 maja        2019 r.

22 maja        2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

2 kwietnia 2019 r.

23 maja 2019 r.

Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli

3 kwietnia 2019 r.

12 kwietnia 2019 r.

 24maja        2019 r.

28 maja       2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17 kwietnia 2019 r.

29 maja 2019 r.

 

 


Rekrutacja ID: 137; Wersja: 21.110.311.1040 Harmonogram ID: 738;